UAC Cameroon bestaat uit verschillende onderdelen:

Jamadianle; Nursery and Primairy School

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar krijgen onderwijs op de school Jamadianle. Men probeert hier te werken volgens Europese maatstaven van het Onderwijs.
Doelstellingen:
o Kleine klassen
o Individueel onderwijs
o Een kind kind laten zijn
o Betaalbaar onderwijs

Pre-nusery

Dit is te vergelijken met een peuterspeelzaal. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden voorbereid op de kleuterschool. Dit geeft tevens ouders de mogelijkheid om overdag te werken.

Vocational Training

Jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar krijgen hier de mogelijkheid een cursus te volgen op het gebied van schilderen en houtbewerking. Het biedt hen vaak een mooie stageplaats en uiteindelijk een mooie positie binnen de arbeidsmarkt.
Doelstellingen:
o Kansloze jongeren de mogelijkheid bieden beroepsonderwijs te volgen.
o Praktijkgericht onderwijs dat aansluit aan de behoefte op de arbeidsmarkt.
o Individuele begeleiding in houtbewerking en schilderen.

Computer Training

In een computerlokaal die voorzien is met computers met internet worden cursussen gegeven. Verder kunnen stadsgenoten hier gebruik maken van het internet. Van het geld dat hiermee verdiend wordt kunnen de leerkrachten weer betaald worden.

Doelstellingen:
o Jongeren de mogelijkheid bieden met de computer om te leren gaan.
o Vaste inkomsten voor UAC Kameroen.
o Vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

Remedial Reading Program

Kinderen in de leeftijd van 8-15 jaar die lessen volgen binnen het huidige onderwijssysteem van Kameroen blijken vaak uit te vallen. Er wordt daar veel klassikaal les gegeven en veel kinderen vallen uit. Dit project geeft 3 keer per week leesondersteuning voor de kinderen uit de stad.

Doelstellingen:
o Jongeren van 'normale' basisscholen kans geven op ondersteunend taalonderwijs.
o Individueel onderwijs
o Werken in kleine niveaugroepen

HIV/Aids Training

In Kameroen is er nog steeds erg weinig bekend over de ziekte HIV/AIDS. Terwijl toch 1 op de 8 mensen aan deze ziekte leidt. Met name de rurale gebieden beschikken over weinig kennis en voorbehoedsmiddelen. Door middel van een cursus probeert UAC Nederland meer kennis en voorbehoedsmiddelen te verstrekken.

Doelstellingen:
o Bewustwording van de gevaren van HIV/Aids.
o Leren beschermen tegen HIV/Aids.
o Rurale gebieden bereiken.

Website UAC Cameroon